Recibir las actualizaciones a tu e-mail

sábado, 26 de enero de 2013

La Xarxeta. Xarxa de Pagesos Agroecològics de Catalunya

pagesosagroecologics.com

És una Xarxa de pageses i pagesos agroecològics que des de les diverses experiències pràctiques, individuals i col·lectives, busquem la dignitat en la nostra feina, la qual entenem com una forma de viure, creant un nou model social, ambiental i econòmic en el mon rural basat en la justícia social, la solidaritat, la cooperació i la sostenibilitat. Actualment la Xarxeta està formada per 5 nodes d’arreu de Catalunya: Baix Cinca, Empordà, Llobregat, Tarragona i Vallès que ens reunim mensualment per tal d’organitzar-nos de forma assembleària, autogestionada i independent amb la finalitat de prendre decisions, acordar propostes i repartir les tasques a realitzar.Els nostres objectius com a xarxa s’agrupen sota quatre epígrafs:
a) Practicar tècniques de cultiu agroecològiques;
b) Practicar la transformació social;
c) Practicar la transformació econòmica;
d) Practicar la transformació cultural.Les nostres accions com a grup es basen en visitar i fer anàlisis de les diferents experiències de la Xarxeta, fer intercanvi de coneixements, programar conreus i fer intercanvi de producte, organitzar el transport d’aquest producte entre nodes, visitar i comprar producte conjuntament a altres pages@s o cooperatives com també llavors, adobs, fitosanitaris i altres inputs.

viernes, 25 de enero de 2013

Verdallar: lo ecológico como lugar para la inserción socio-laboral

verdallar.com


El objetivo de Verdallar es la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Somos una empresa sin ánimo de lucro que trabajamos para generar riqueza local, economía real, conciencia social y oportunidades para los más desfavorecidos.Nuestra actividad comercial es la distribución y comercialización de productos ecológicos. Distribuimos una amplia gama de productos ecológicos, tales como vinos, carnes, huevos, lácteos… estando especializados en frutas y verduras.
En Verdallar apoyamos un modelo agrícola sostenible y queremos promocionar y extender el Eco-desarrollo, la ecología, la economía social y las energías limpias como forma de vida y de trabajo.
PER L'HORTA: per la protecció de l'Horta de València (ILP)

perlhorta.info

PER L'HORTA és un moviment social hereu de la­ primera Iniciativa Legislativa Popular per la protecció de l'Horta de València (ILP) constituit formalment com associació sense ànim de lucre.PER L'HORTA no pretén ser un grup més en defensa del territori, sinó que vol ser catalitzador de totes aquelles accions o polítiques que vagen encaminades a l'aconseguiment dels objectius que es proposaven a la ILP. És a dir, accions i polítiques per la protecció de l'Horta de València, de posar en valor aquest paisstge, el seu patrimoni agrícola, hidric i cultural i històric.

PER L'HORTA pretén ser un moviment cívic que incidisca en la realitat per canviar l'estat actual de menyspreu cap a l'agricultura i els valors patrimonials del nostre món rural.

La Kosturica: Associació per a la Recerca i l'Estudi de l'Agroecologia

kosturica.blogspot.com.es/

 Una experiència de producció agroecològica La Kosturica és un projecte col.lectiu de producció que te com a objectiu principal el practicar, desenvolupar i potenciar l´Agricultura Ecològica amb criteris agroecològics, es a dir, que vagi més enllà d´unes normes tècniques de conreu. Nosaltres creiem que el model ecològic s´ha de basar en un conjunt d´interaccions entre les persones, la natura i l´economiaObjectius: 

a) Reconèixer l´important tasca de les persones que treballen al camp independentment del seu sexe i cultura per dignificar aquesta feina i apropar les realitats entre camp i ciutat. 
b) Treballar en col•lectiu amb una organització horitzontal, per tal de formar als seus participants com a treballadors del camp recuperant la cultura tradicional agrària combinant-la amb les tècniques modernes. 
c) Aplicar un model autogestionari establint relacions cooperatives amb altres experiències rurals i/o periurbanes per afavorir-ne el seu desenvolupament. 
d) Gestionar de manera sostenible i respectuosa els sistemes agrícoles i mantenir les terres agrícoles enfront de l´especulació i les requalificacions interessades. 
e) Assajar un model de producció i de consum alternatiu al sistema imperant que propicia un desequilibri social i econòmic injust, amb criteris de solidaritat i responsabilitat econòmica i social. 
f) Potenciar una relació productor-consumidor que no es basi en les lleis de l´oferta i la demanda, sinó que es basi en la confiança i compromís mutu desenvolupant la consciència crítica i política que hi ha darrera del consum. 
g) Millorar l´auto-abastiment local de les necessitats bàsiques tenint en compte els fluxos energètics, en la mesura que es pugui, apostant per una comercialització local i una reducció d´intermediaris i potenciar els intercanvis sense haver d´utilitzar la moneda. 
h) Revaloritzar els aliments oferint-los a un preu just que permeti l´accés als consumidors amb diferents nivells adquisitius (no volem productes ecològics de luxe) i que possibiliti el fet que hi hagi persones que puguin viure de l´AE sense caure en l´auto-explotació.